تماس با ما
» تعرفه پیامک

 

» تعرفه شماره اختصاصی

 

» شماره اختصاصی چیست؟

.: شماره ای با پیش شماره 3000 با تعداد ارقام 14 ، 12 ، 10 و یا 8 که به مدت یکسال برای ارسال و دریافت پیامک بر روی سامانه پیامک شما قرار می گیرد.

» آیا تعداد ارقام شماره اختصاصی تاثیری بر کارکرد آن دارد؟

.: خیر ؛ هیچ تاثیری ندارد. تنها تفاوت در کوتاه تر بودن تعداد ارقام و به خاطر سپردن راحت تر آن شماره می باشد. 

» آیا امکان خرید سامانه پیام کوتاه بدون شماره اختصاصی وجود دارد؟

.: خیر ؛ طبق دستورالعمل اپراتور 3000 از تاریخ 90/12/20 تمامی کاربران ملزم به استفاده از شماره اختصاصی شدند.

» آیا امکان خرید شماره اختصاصی بدون سامانه پیامک وجود دارد؟

.: خیر ؛ شما برای استفاده از شماره اختصاصی به یک سامانه تحت وب مدیریت ارسال و دریافت پیام کوتاه (پنل) نیاز دارید که این سامانه میبایست متعلق به شرکتی باشد که از آن قصد خرید شماره اختصاصی را دارید.

» آیا امکان خرید و استفاده از چند شماره اختصاصی بر روی یک سامانه پیامک بطور همزمان وجود دارد؟

.: بله ؛ شما میتوانید هر تعداد شماره اختصاصی که نیاز دارید خریداری کرده و بر روی پنلتان از آنها استفاده کنید.

 

.:: لیست پیش شماره خط اختصاصی ::.

 

* شماره های 14 رقمی :

» انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 6 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا درصورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد. مانند : 30004968XXXXXX

» پیش شماره ها :

30004796 - 30004968 - 30005964 - 30004603 - 30005937 - 30004972 - 30005926 - 30005927 - 30004618

30002743 - 30008983 - 30006459 - 30005362 - 30005369 - 30005364 - 30004802 - 30006289 - 30006298

30005709 - 30005380 - 30004923 - 30004713 - 30002581 - 30002746 - 30003472 - 30003492 - 30005683

30005681 - 30005240 - 30004650 - 30004855 - 30002351 - 30005860 - 30005711 - 30005388 - 30008343

30002558 - 30005944 - 30004762 - 30006442 - 30002577 - 30003927 - 30007240 - 30006822 - 30006344

30005399 - 30002588 - 30005633 - 30004831 - 30005390 - 30005693 - 30004316 - 30007488

» هزینه : تمامی شماره ها 20,000 تومان می باشد.

 

* شماره های 12 رقمی :

» انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 4 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا درصورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد. مانند : 30004968XXXX

» پیش شماره ها :

30004796 - 30004968 - 30005964 - 30004603 - 30005937 - 30004972 - 30005926 - 30005927 - 30004618

30002743 - 30008983 - 30006459 - 30005362 - 30005369 - 30005364 - 30004802 - 30006289 - 30006298

30005709 - 30005380 - 30004923 - 30004713 - 30002581 - 30002746 - 30003472 - 30003492 - 30005683

30005681 - 30005240 - 30004650 - 30004855 - 30002351 - 30005860 - 30005711 - 30005388 - 30008343

30002558 - 30005944 - 30004762 - 30006442 - 30002577 - 30003927 - 30007240 - 30006822 - 30006344

30005399 - 30002588 - 30005633 - 30004831 - 30005390 - 30005693 - 30004316 - 30007488

» هزینه : از 100,000 تومان تا 120,000 تومان متغیر می باشد.

 

* شماره های 10 رقمی :

» انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه 2 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا درصورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد. مانند : 30004968XX

» پیش شماره ها :

30004796 - 30004968 - 30005964 - 30004603 - 30005937 - 30004972 - 30005926 - 30005927 - 30004618

30002743 - 30008983 - 30006459 - 30005362 - 30005369 - 30005364 - 30004802 - 30006289 - 30006298

30005709 - 30005380 - 30004923 - 30004713 - 30002581 - 30002746 - 30003472 - 30003492 - 30005683

30005681 - 30005240 - 30004650 - 30004855 - 30002351 - 30005860 - 30005711 - 30005388 - 30008343

30002558 - 30005944 - 30004762 - 30006442 - 30002577 - 30003927 - 30007240 - 30006822 - 30006344

30005399 - 30002588 - 30005633 - 30004831 - 30005390 - 30005693 - 30004316 - 30007488

» هزینه : از 130,000 تومان تا 160,000 تومان متغیر می باشد.

 

 * شماره های 8 رقمی :

» انتخاب شماره : شما می توانید شماره 3000 را بهمراه 4 رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد. مانند : 3000XXXX

» هزینه : از 600000 تومان تا 3000000 تومان متغیر می باشد.(توجه داشته باشید که شماره های 8 رقمی غیر رند اپراتور 3000 به پایان رسیده است و فقط نیمه رند و رند موجود می باشد.)

 

شما اينجا هستيد:خانه